Rozmiar tekstu:

Logo przedszkole

Przedszkole nr 9 w LęborkuBiuletyn informacji publicznej

Załatwianie spraw

  • Dyrektor/starszy referent przedszkola przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową.
  • Dyrektor/starszy referent przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2021

Data publikacji: 01.09.2021

Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2021

Autor: Ewa Hałas